نامی نامی ، تا این لحظه: 10 سال و 11 ماه و 26 روز سن داره

شاهزاده ی من * نامی *

نامی جونم 18 ماهه میشود

سلام پسر مامان خوشگلم 18 ماهگیت مبارک جونم برات بگه که حسابی شیطون و بامزه شدی و هر کلمه ای که میگیم رو تقریبا میگی یا آهنگشو میزنی که من دیگه حسابی ذوق و کیف میکنم شیرین زبونم 22 رفتیم با مامانی و واکسن 18 ماهگیتو زدیم . یکی تو ران خوشملت  یکی تو بازو و قطره فلج اطفال. الهی من بمیرم که با چه ذوقی رفتی داخل و کلی با نی نی ها دست دادی. بعد که خواستن واکسن رو بزنن و من سفت تو بغلم گرفتمت که تکون نخوری واااااااااااای نمیدونی چه مامان مامانی راه انداختی منم که داغون! ولی زود آروم شدی پسر شجاع من. بعدش با مامانی بردیمت شهر بازی ستاره که راه بری و پای نازت کمتر درد بگیره . عصرم با بچه ها تو حیاط کلی بازی و بدو بدو که خدا رو شکر نتیجه د...
29 مرداد 1392
1